สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ญารินดา    บุนนาค

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การแสดง)

จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

มัธยมที่โรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษ 

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »