บันทึกสำเร็จ...

โค้ชต้น

paulpol  sulintaboon

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 1470 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ประสบการณ์สูงมากกว่า 5ปี

ประวัติการศึกษา

-ปริญญตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

-กำลังศึกษาต่อ นิติศาสตร์

ประสบการณ์

-เจ้าของเพจ Dream Team Marketing

-เจ้าของเพจ หมอต้น ดูดวงกับต้น ดูดวงมามากกว่า3000คน

-ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัทท่องเที่ยว

-ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัทบริหารการเงิน

Sponsored
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชต้น paulpol sulintaboon

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »