บันทึกสำเร็จ...

โค้ชต้น

paulpol  sulintaboon

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 1725 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ประสบการณ์สูงมากกว่า 5ปี

ประวัติการศึกษา

-ปริญญตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

-กำลังศึกษาต่อ นิติศาสตร์

ประสบการณ์

-เจ้าของเพจ Dream Team Marketing

-เจ้าของเพจ หมอต้น ดูดวงกับต้น ดูดวงมามากกว่า3000คน

-ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัทท่องเที่ยว

-ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัทบริหารการเงิน

Sponsored
หลักสูตร งานขายต่างประเทศ + ระเบียบโลกใหม่ (Oversea Sale + New World Order)

      หลักการและเหตุผล  ในปีนี้ผมได้มีการปรับปรุง และเพิ่ม...

ดูรายละเอียด
อบรมหลักสูตร Training Roadmap & IDP Based on Competency Class Room

                   วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีหลักการ แนวคิดการจัดทำ Trai...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชต้น paulpol sulintaboon

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »