บันทึกสำเร็จ...

โค้ชต้น

paulpol  sulintaboon

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 1789 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ประสบการณ์สูงมากกว่า 5ปี

ประวัติการศึกษา

-ปริญญตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

-กำลังศึกษาต่อ นิติศาสตร์

ประสบการณ์

-เจ้าของเพจ Dream Team Marketing

-เจ้าของเพจ หมอต้น ดูดวงกับต้น ดูดวงมามากกว่า3000คน

-ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัทท่องเที่ยว

-ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บริษัทบริหารการเงิน

Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชต้น paulpol sulintaboon

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »