บันทึกสำเร็จ...

คุณต๊อบ

ธนวัฒน์  เชิดชิด

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การตลาด, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, บัญชี การเงินและภาษี)

จำนวนเข้าชม 3868 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชียวชาญด้านการลงทุนในตลาดคู่สกุลเงิน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยม)   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประสบการณ์

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์และหุ้นไทยกว่า5 ปี

- เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานให้กับบริษัทvantageFX

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

-  Mindset ของผู้อยู่รอดในตลาด

- การใช้งาน MT4 เบื้องต้น

- การบริหารเงินหน้าตัก

- เทคนิคการซื้อขายเบื้องต้น


Sponsored
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย คุณต๊อบ ธนวัฒน์ เชิดชิด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »