สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อิ๋ม

อ. ปวีนา  เปล่งฉวี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การตลาด/การขาย (การขาย)

จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขา เทคโนโลยีการบริหาร (Management Technology Management Technology Management Technology Management Technology Management Technology Management Technology Management Technology ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์สาขาการสื่อสารมวลชน (Mass Communication Mass Communication Mass Communication Mass Communication) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าฝ่าย Call Center & Customer Service Customer Service Customer Service บริษัท เอเซียส รีเยนแนลเซอร์วิส จำกัด
  • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคคากร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝึกอบรม บริษัท เดอะ ทาเลนจ์ บริดจ์ จำกัด
  • ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท บิวตี้ โซไซตี้ กรุ๊ป จำกัด


ปัจจุบัน

  • วิทยากรให้กับ Key solutions training
  • ที่ปรึกษาให้กับบริษัท แสนดีมีเงิน จำกัด

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน การตลาด/การขาย ดูโค้ชทั้งหมด »