สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

นายศุภกฤษณ์   มาลากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การตลาด/การขาย (การตลาด / การตลาดออนไลน์)

จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยการจัดการ สาขาการตลาด
 • อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเชิงจิตวิทยา
 • อบรมหลักสูตร NLP “การปรับแนวความคิดในการทำงานที่มีความสุข”
 • อบรมหลักสูตร NEC กระทรวงอุตสาหกรรม
 • อบรมหลักสูตร พัฒนาการพูด
 • อบรมหลักสูตร การตลาดออนไลน์

ประสบการณ์

 • ผู้บริหารบริษัท The Mass Media Group ,
 • เจ้าของ BRAND “ เที่ยวถิ่นไทย ” ( เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยว )
 • เจ้าของ BRAND “com” (เว็บไซต์ทีมวอล์คแรลลี่)
 • เจ้าของ BRAND “com”(เว็บไซด์OTOPเพื่อคนไทย)
 • เจ้าของรีสอร์ท “ต้นผึ้งรีสอร์ทสวนผึ้ง”
 • เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจหลากหลายอาชีพว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำการตลาด ผ่านระบบ INTERNET SOCIAL NETWORK
 • เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจหลากหลายอาชีพว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้าง BRAND และเทคนิคกลยุทธ์ทางการตลาด
 • วิทยากร นักทำกิจกรรม นักออกแบบกิจกรรม มากกว่า 250 บริษัท ประสบการ์ณมากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษารีสอร์ทและโรงแรมมากกว่า 8 แห่ง
 • ผู้บริหารรีสอร์ทและโรงแรม 3 แห่ง
 • ผู้บริหารเว็ปไซต์มากกว่า 40 เว็บไซต์
 • ที่ปรึกษาเว็ปไซต์มากกว่า 50 เว็บไซต์
 • ที่ปรึกษาทางการตลาดสินค้า OTOP
 • อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น Nation 75 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น อสมท. 5 จังหวัด อุตรดิตร์
 • อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น กองทัพภาคที่ 3 5 จังหวัด อุตรดิตร์
 • อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น 5 จังหวัด แพร่
 • อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น 5 จังหวัด น่าน
 • นักจัดรายการวิทยุเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ทั่วประเทศมากกว่า 10 เว็บไซต์

โค้ชกูรูด้าน การตลาด/การขาย ดูโค้ชทั้งหมด »