สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อาจารย์ดนัยรัฐ   ธนบดีธรรมจารี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ออกแบบ)

จำนวนเข้าชม 214 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาโท ในสาขา MS.IT 
  • ปริญญาโท คณะพาณิชย์ ศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ประสบการณ์

  • ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Enterprise Application และ Business Process Management 
  • ทีปรึกษางานด้านการวางระบบ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมามากกว่า 23 ปีทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน ในประเทศไทย และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) 

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »