สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ สมิทธิ์  บุญชุติมา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ออกแบบ)

จำนวนเข้าชม 118 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาสตร์บัณฑิต (สาขาโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง พ.ศ. 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาโฆษณา) พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Transnational Communications and Global Media พ.ศ. 2548

University of London ประเทศอังกฤษ

Ph.D. Candidate อยู่ระหว่างศึกษา วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้ทุนพัฒนาบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)    

ประสบการณ์

ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ :

ความเชี่ยวชาญ

* การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ * การออกแบบสื่อ

* สื่อใหม่ * สื่อประชาสัมพันธ์

* การผลิตสื่อ * การสื่อสารด้วยภาพ

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

โค้ชกูรูด้าน ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »