สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร  สุวรรณละออง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ออกแบบ)

จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง

ประสบการณ์

เป็นหัวหน้าภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »