สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ไพโรจน์  วัฒนวโรดม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อสังหาริมทรัพย์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การขาย การตลาด อสังหาริมทรัพย์, เจาะลึกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

จำนวนเข้าชม 307 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

อดีตผู้บริหารระดับ Top Management ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ระดับ TOP 5 ของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท MBA Marketing Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

อดีตผู้บริหารระดับ Top Management ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ระดับ TOP 5 ของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งแนวราบและแนวดิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) และพื้นที่ภาคตะวันตก (ชะอำ-เพชรบุรี หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์) รวมเป็นมูลค่าโครงการมากกว่า 50,000 ล้านบาท

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  •  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

โค้ชกูรูด้าน อสังหาริมทรัพย์ ดูโค้ชทั้งหมด »