สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ผศ.ดร.พัชรา   พุ่มพชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- ปร.ด.(การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

- กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงาน

- สอนมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรของคุรุสภา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »