สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ดร.วิลาวัณย์   จารุอริยานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก ค.ด.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก ค.ม.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

- วิทยากรอบรมมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร การบริหารจัดการในห้องเรียน

- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

- วิทยากรอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูหลักสูตรความเป็นครู

Sponsored
เทคนิคการเทรดทองและกำไรในหุ้น CFDs

เปิดสอนวิธีเทรดหุ้นต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นดัชนี (Index) หรือหุ้นรายตัว ไม่ว่าจะเป็น...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรด้าน สำหรับองค์กร ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาสำหรับองค์กร ดูทั้งหมด »

เทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือนประจำปี
3900บาท
แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี รวมสุดยอดเทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด
Train the Trainer
3,500บาท
การพัฒนาวิทยากรภายในถือว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์กร วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีระบบการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพราะวิทยากรภายใน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว เมื่อมาเติมทักษะ การถ่ายทอด การสื่อสารแล้วย่อมจะช่วยให้เกิดการสร้างคนที่มีความรู้ความสามาร
Up to date กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่  ที่นายจ้าง…ฝ่ายบุคคลต้องทราบ
2900บาท
ประกาศใช้แล้ววันนี้ Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างมากมาย เช่น เรื่องการเกษียณอายุ ,การจัดทำข้อบังคับบริษัท การเพิ่มสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเป็นต้น