บันทึกสำเร็จ...

วัสสิกา  พ่วงโพธิ์วงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การตลาด/การขาย (การตลาด / การตลาดออนไลน์)

จำนวนเข้าชม 2449 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เจ้าของร้านอินเตอร์เน็ตและนักการตลาดออนไลน์

ประสบการณ์

การตลาดออนไลน์
Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย วัสสิกา พ่วงโพธิ์วงษ์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »