บันทึกสำเร็จ...

วัสสิกา  พ่วงโพธิ์วงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การตลาด/การขาย (การตลาด / การตลาดออนไลน์)

จำนวนเข้าชม 2258 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เจ้าของร้านอินเตอร์เน็ตและนักการตลาดออนไลน์

ประสบการณ์

การตลาดออนไลน์
Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

                                                                                       ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร : อบรม Project Feasibility วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ ** สำหรับผู้เริ่มต้น- ปานกลาง ** - อบรมในรูปแบบ Classroom

หลักการและเหตุผล          บนโลกธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย วัสสิกา พ่วงโพธิ์วงษ์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »