สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อาจารย์

ดรธนาสิทธิ์  เพิ่มเพียร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ฝ่ายบุคคล)

จำนวนเข้าชม 201 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

ประสบการณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร

PIM HRCC OPEN HOUSE#1
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล เพื่อให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »