สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

นายเทพบดินทร์  บริรักษ์อราวินท์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 297 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาไฟฟ้า

ประสบการณ์

ด้านมาตรวิทยาไฟฟ้า มากกว่า 10 ปี

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »