ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

พรเทพ  พงษ์สง่างาน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

จำนวนเข้าชม 3686 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาการจัดการเอพีเค, ที่ปรึกษาอาวุโสการบริหารและพัฒนาองค์กร บริษัทเซ็นเมนทอร์จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กรและ Human Resources

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต(การเมืองการปกครอง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

กรรมการบริหาร เอพีเคแมนเนจเม้นท์เซ็นเตอร์, ที่ปรึกษาการบริหารจัดการบริษัทในภาคธุรกิจหลายแห่ง, บริษัทเทเลอินโฟมีเดียจำกัด(มหาชน)บริษัทดีเอชเอ สยามวาลาจำกัดบริษัทนันยางการ์เม้นท์จำกัดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิทก้าจำกัดสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA)    

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

* Performance Management Program

* OKRs

* Supervisory Skills Development

* The HRM Officer

Recruitment & Selection:Strategies & Tactics

* The Training Officer Skills Development

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม


Sponsored
MONEY NAVIGATOR สัมมนาการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคล* ปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล* วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุ...

ดูรายละเอียด
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย พรเทพ พงษ์สง่างาน

Leadership & Decision Making
3500บาท
เรียนรู้สองมิติของผู้บริหารคือ การสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในตนเอง และ พัฒนาเทคนิคการตัดสินใจในการทำงานที่ผู้บริหารได้พบเป็นประจำทุกวัน
เทคนิคการบริหารงานบริหารคน เพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)
3500บาท
หลักสูตรนี้ทำให้ผู้บริหารเข้าใจทักษะ 2 ด้านคือการบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งค่อนข้างครบถ้วน เน้นให้รู้ว่าทำอย่างไร เข้าใจธรรมชาติของคนทำงานรอบตัว ซึ่งจะทำให้สามารถนำทีมทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “พาครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลก” พลาดไม่ได้! สำหรับผู้ประกอบการและ ผู้สนใจเรื่องธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องสำอาง
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
3900บาท
เพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยสามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการคำนวณไม่มาก แต่เน้นการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »