สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์

นางสาวลลิตา  สันติวรรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: พัฒนาธุรกิจ SME (การสร้างแบรนด์)

จำนวนเข้าชม 186 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน digital marketing และ อดีตที่ปรึกษาทางด้าน Digital Marketing ของ SCB Business Center - Siam Square

ประสบการณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน digital marketing และ อดีตที่ปรึกษาทางด้าน Digital Marketing ของ SCB Business Center - Siam Square
Sponsored
สัมมนา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)

วัตถุประสงค์เพื่อ -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้พัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างคอรบคลุมทุกด้าน-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานนายหน้าอสังหา...

ดูรายละเอียด

โค้ชกูรูด้าน พัฒนาธุรกิจ SME ดูโค้ชทั้งหมด »