สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ภญปริณดา   เตชะศิรินุกูล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ด้านการแพทย์)

จำนวนเข้าชม 147 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เภสัชกรชำนาญการ สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (อย.)

ประสบการณ์

-

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »