สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อาจารย์ศักดิ์นรินทร์   อินภิรมย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (บัญชี การเงินและภาษี)

จำนวนเข้าชม 236 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ

ประสบการณ์

นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ กองตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »