สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

นางสาวอรรจน์ฉฎา   เหงี่ยมวิจาวัฒ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (วิทยากร)

จำนวนเข้าชม 951 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ด้านวิทยากร
- วิทยากรให้การอบรมมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมCSR-DIWให้แก่องค์กร/บริษัทชั้นนำต่างๆ ภายใต้โครงการ CSR-DIW ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553

-  วิทยากรให้การอบรมมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและ มาตรฐานด้านก๊าซเรือนกระจก ได้แก่  มอก./ISO 14001,  ISO 14064 และ GHGInventory 

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรด้าน ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดูทั้งหมด »

อบรมหลักสูตร
2800บาท
หลักสูตรเท่ห์ ๆ นาน ๆ จะมีเปิดสักครั้ง ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา สูงค่าด้วยความรู้ เรียนง่าย ใช้ได้จริง แต่จองช้าหมดโอกาส เพราะไอกาสดี โอกาสทองเช่นว่านี้เกิดขึ้นยาก ทุกคนต่างล้วนจับจ้องมองหาควาทเป็น.... นักพยากรณ์ทางลัด ในแบบวันเดียวเป็นเลย และขอใบรับรองได้
หลักสูตร ฝึกอบรมช่างแอร์ ช่างระบบทำความเย็นเเละเครื่องปรับอากาศ
4000บาท
KvB ศูนย์ฝึกอบรมช่างแอร์มืออาชีพ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
Last Mile ASEAN 2019
7500บาท
งานประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้าด้านการขนส่งเดลิเวอรี่เพื่ออีคอมเมิร์ซครั้งที่ 3