สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ดร.ประภัสสร  จันทร์สถิตย์พร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง)

จำนวนเข้าชม 136 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์ประจำภาควิชา วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ผู้ช่วนอาจารย์ใหญ่ และวิทยากรผู้สอนการแสดงกันตนา แคสติ้งเซ็นเตอร์

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Convincing (จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ)
6800.00บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หลากหลายองค์กรต่างเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ "บุคลากร" ทางด้านทัศนคติกระบวนการความคิดให้เกิดความสุขในการทำงาน องค์กรจึงต้องนำศาสตร์และศิลป์ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง ต

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน สำหรับองค์กร ดูโค้ชทั้งหมด »