registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

ดร

แก้วตา  ม่วงเกษม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การตลาด/การขาย (การตลาด / การตลาดออนไลน์)

จำนวนเข้าชม 464 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing

ประสบการณ์

Digital Marketing
Sponsored
Image Road-map v.2

ถ้าคุณกำลังสงสัยตัวเอง....ไม่แน่ใจ ว่าภาพลักษณ์คืออะไร?ตัวเองคือใคร?.....คุณต้องสร้างภา...

ดูรายละเอียด
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ความลับสู่ความสำเร็จ  #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยก...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร แก้วตา ม่วงเกษม

เทคนิคและเครื่องมือการทำ Digital Marketing รุ่น 2
5500บาท
ยุคที่มนุษย์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต สภาพสังคมและธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการตลาดมากขึ้น
การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน รุ่น 4 (Work-Life Balance)
5500บาท
(Work-Life Balance: WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การที่ผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้นหรือกำลังแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้น (Aging workforce

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
3800บาท
1. มุ่งพัฒนาการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นอีกเครื่องมือหนี่งที่ช่วย สร้างผลสำเร็จในงานขาย 2. เรียนรู้พฤติกรรมการขายและการสื่อสารจูงใจเพื่อการขาย ที่ได้ผล 3. เรียนรู้กระบวนการขายทางโทรศัพท์อย่างละเอียด พร้อมฝึกปฏิบัติตามลักษณะงานที่แท้จริง
สัมมนา Business Presentation Skill ( การนำเสนอฉบับนักธุรกิจ )
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณจะทำอย่างไร ? หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก ๆ แต่กลับนำเสนอให้กับผู้คนไม่ได้ นั่นเท่ากับ "ไร้ค่า" ถ้าคุณต้องเป็นผู้นำ แต่กลับพูด หรือแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่คนในองค์กรไม่ได้ คุณจะทำอย่างไร ? สัมมนานี้มีคำตอบ
เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0
3800บาท
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้ 3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ