บันทึกสำเร็จ...

ต่อ

นายอิทธิพล  สุวรรณโชติ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การตลาด, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, การสร้างรายได้)

จำนวนเข้าชม 5699 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชียวชาญทางด้านการตลาด การลงทุน และการสร้างทีม อบรมให้บริษัทและองค์กรชั้นนำมากว่า 5 ปั

ประวัติการศึกษา

ป.ตรี นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

ประสบการณ์

- การตลาดและการลงทุนด้านอสังหาฯ

- การเงินและการลงทุน

- การพัฒนาตัวเองและการสร้างทีม

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- การสร้างทีม

- การเงินและการลงทุนในโลกยุคใหม่

- mindset to success

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ต่อ นายอิทธิพล สุวรรณโชติ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »