สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

นางสาวภทรษร  ศรีภา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรความปลอดภัยอิสระ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาควิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อยู่ระหว่างขอจบ)

ภาควิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และ จป.วิชาชีพ บริษัท เอเซียดริ๊ง จำกัด พ.ย. 48 – ก.พ. 51

- Safety Officer บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์  ประเทศไทย จำกัด ก.ย. 51- ส.ค. 54

- Safety Officer บริษัท ดูบุยท์ ฟาร์อิสท์ จำกัด (ประเทศไทย) ก.ย. 54 – ต.ค. 55

- วิทยากรด้านความปลอดภัยฯ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัล แตนท์ จำกัด ต.ค. 55 – 31 มี.ค. 60

- วิทยากรอิสระ  1 เมษายน – ปัจจุบัน

1. บริษัท ออลอีสวัน จำกัด

2. บริษัท เอบีซีบี จำกัด

3. บริษัท สุรดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

4. บริษัท ปัญญธารา จำกัด

5. บริษัท ท็อป โปรเฟสชัน่ แนล จำกัด

6. บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

7. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

8. บริษัท ชิลด์ ไฟร์ เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

9. บริษัท ยังบลัด จำกัด

Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นางสาวภทรษร ศรีภา

หลักสูตร จป บริหาร (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร)
2600บาท
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

วิทยากรด้าน สำหรับองค์กร ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาสำหรับองค์กร ดูทั้งหมด »

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
3900บาท
นักจัดซื้อที่จะประสบผลสำเร็จ จะต้องสามารถผสมผสานความรู้รอบด้านร่วมกับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อนำมาตอบสนองกับเนื้องานให้ได้มากที่สุด
การบริหารลูกค้า Key Account
3800บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้า Key Account ที่สร้างรายได้ให้เรามาก จึงเป็นกล
การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ (Root Cause Analysis Management)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและวิธีการในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ