สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

สุกรีย์  ซาเล็ม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ไม่ระบุ (ทักษะความชำนาญทั่วไป, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง, สำหรับหาคอนเนคชั่นและจับคู่ธุรกิจ, วิทยากร)

จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เลขาธิการสโมสรมลายูแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ประสบการณ์

เลขาธิการสโมสรมลายูแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา (Persatuan Melayu Lumbah Chaopraya, Bangkok) แล้วยังมีตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่

ประธานคณะทำงานสภาศิลปวัฒนธรรมมุสลิมสยาม (Muslim Siam Forum For Art & Culture,Thailand)

กรรมการบริหารมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา (วกพ.) ดูแลกองทุนไอดีบี ประเทศไทย หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งอิสลาม

อนุกรรมการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม – มลายูบ้านปากลัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ที่ปรึกษา กลุ่มภาคีสถาปัตยกรรมปาตานี

คณะกรรมการทำหนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หัวหน้างานนิทรรศการ งานเมาลิดกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

ประธานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ปาตานีฯ มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation, USA)

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย สุกรีย์ ซาเล็ม

“การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การจัดฝึกอบรมการท่องเที่ยวฮาลาลกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันดำเนินงานจัดทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมและเส้นทางการ ท่องเที่ยวฮาลาล
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล

วิทยากรด้าน ดูวิทยากรทั้งหมด »