บันทึกสำเร็จ...

ครูดิ๊ฟ

คคนัมพร  ใจวงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต)

จำนวนเข้าชม 6083 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชียวชาญในด้านระบบการจัดการองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ISO, IATF , 5S , QCC , KM ฯลฯ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การลงมือทำจริง ตั้งแต่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จนไปเป็นผู้บริหาร

ประวัติการศึกษา

  • NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION (NIDA) MBE. (Business Economics) (2007 – 2008) Master of Economics in Business Economics GPA 3.61
  • SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,NAKONRACHSEMA B.E. (Environment) (1997 – 2000) Bachelor of Engineer in Environment GPA 2.84


ประสบการณ์

SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY CO., LTD. (19 yr)

Section Manager Safety - Environmental & Quality Management

• กำหนดกลยุทธ์องค์กร

• จัดทำ SWOT เพื่อวิเคราะห์องค์กร

• กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ รวบรวมและรายงานผล

• ควบคุมการประเมินความเสี่ยง, ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม, ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• ดำเนินการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบ

• วางแผน ดำเนินการ สรุป ติดตามผลการตรวจติดตามภายใน Internal Audit

• ผู้นำโครงการ CSR - 5 บริษัท


Training & Certificate

• The Training Program on Total Quality Management – Advanced Course [ASQM] by AOTS Yokohama Kenshu Center Japan

• โครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA

• Lead Auditor : ISO14001&ISO19011 by IRCA

• Lead Auditor : ISO9000 Series by IRCA

• ISO45001:2018 Certificate

• IATF16949:2016 Certificate

Sponsored
หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์          1. เพื่อให้รู้ความคิดและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น        ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for Performance and Relationships in workplace)

วัตถุประสงค์           การพัฒนาชุดความคิด หรือการปรับ Min...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ครูดิ๊ฟ คคนัมพร ใจวงษ์

  • ทั้งหมด
  • อบรม ISO 9001
  • อบรม บริหารงานคุณภาพ
  • อบรม การผลิต/วางแผนการผลิต
  • อบรม มาตรฐานอื่นๆ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »