สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ฐิตา   ภัทรวรวิศิษฏ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การโค้ชชิ่ง, การใช้ภาษาต่างประเทศ, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาอารมณ์)

จำนวนเข้าชม 155 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการ การสื่อสาร และการนำเสนอ โค้ชที่สามารถนำพาผู้เรียนสำรวจและเข้าถึงศักยภาพของตนเอง ด้วยการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี          

                                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ปริญญาโท           ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน (เหรียญทอง)

                                  สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์

• FlightAttendant (Purser) (หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน): Orient ThaiAirlines

• Cabin CrewInstructor Service/Safety (ครูฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน): BangkokAirways

• ExecutiveDirector (กรรมการบริหาร):Delighten Group Co.,Ltd.

 วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการนำเสนอ โค้ชชิ่ง และการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน

Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย

ครั้งแรกกับงานสัมมนาเชิงธุรกิจของ Brand Inside ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกยุคใหม่ ร่วมฟังทางเลือก ทางรอด รวมถึงแนวคิดจากผู้บริหาร และนักธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมของไทย - อะไรคือทางเลือกข...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)
5900บาท
หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักของการนำเสนอที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม เพื่อทำให้ทุกการนำเสนอเป็นไปด้วยความชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม พร้อมสร้างความประทับใจ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนควบคุมและบริหารการผลิต Production Planning Control Management
3900บาท
อบรมโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึกอบรมด้านการผลิต (Productivity Improvement)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้บริษัทใดที่ทำให้เครื่องจักรมีการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง และยังเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต เป็นการใช้เวลาในการผลิตได้อย่างคุ้มค่า จากการที่เครื่องจัก
เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
3900บาท
จะเข้าใจโครงสร้างประโยคมากขึ้น และ รู้จักประยุกต์ไปใช้ในการเขียน และพูด ในที่ทำงาน และ ในชีวิตประจำวัน