สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์อนนท์   บำรุงภักดี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การใช้ภาษาต่างประเทศ)

จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ด้าน English Communication, English for Business, Business Writing และ English Phonetics ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี        ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)        มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตร การสอนภาษาอังกฤษ                                        University of London, UK
  • ปริญญาโท       ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก (ภาษาศาสตร์)                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ด้าน English Communication, English forBusiness, Business WritingและEnglish Phonetics ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

·        อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย

ครั้งแรกกับงานสัมมนาเชิงธุรกิจของ Brand Inside ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกยุคใหม่ ร่วมฟังทางเลือก ทางรอด รวมถึงแนวคิดจากผู้บริหาร และนักธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมของไทย - อะไรคือทางเลือกข...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์อนนท์ บำรุงภักดี

เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)
2900บาท
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจถึงวิธีใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์ที่ถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนทางธุรกิจในช่องทางอื่นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

อนาคตของนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์เอเชีย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เสวนาครั้งนี้เป็นการเสวนาระดับนานาชาติที่มีวิทยากรเป็นผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ในเอเซียมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับอนาคตของนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์เอเซีย ที่พิเศษสุดอีกประการหนึ่งคือการเสวนานี้ฟรีสำหรับผู้เห็นความสำคัญของข้อมูล-ความรู้เพื่อวงการอสังหาฯ
ทักษะผู้นำกับการตัดสินใจ Leadership & Decision Making
5000บาท
เรียนรู้สองมิติของผู้บริหารคือ การสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในตนเอง และ พัฒนาเทคนิคการตัดสินใจในการทำงานที่ผู้บริหารเผชิญเป็นประจำ
การบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ