registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชป้าวาส

นางสาวพรวฤณ  อึ้งชัยพาณิชย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การสร้างแบรนด์ Personal Branding & Image, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

จำนวนเข้าชม 980 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

โค้ชป้าวาส เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์และธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

ป.ตรี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

ป.โท คณะบริหารธุรกิจ ม.บูรพา

ประสบการณ์

ประสบการด้านบริหารงานขายในบริษัทข้ามชาติมากกว่า 20 ปี

ประสบการณ์การบริหารทีมขายมากกว่า 17 ปี

เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านภาพลักษณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้เพื่อส่งเสริมบุคลิกและหน้าที่การงานให้ไปไกลแบบก้าวกระโดด

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

Look for Success

Shopping Class

The Power of Image

Professional Sales Skill

Leadership for Supervisor

Service Mind


วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools  (Technical solutions with 7 New QC Tools)
3900บาท
7 New QC Tools เป็นเครื่องที่นำมาแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) วงจรในการบริหาร (Wheel of P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย ตลอดจนการตรวจติดตามผลการแก้ปัญหา ฉะนั้นเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เกิดแนวความคิด
เจาะประเด็น….การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย
เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร  ลดต้นทุน-ความสูญเปล่าในการทำงาน
3800บาท
“Cost of Quality” ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในสภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการทำธุรกิจในปัจจุบัน ทุกองค์กรย่อมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร หากแต่ผลกำไรมิใช่เพียงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวขององค์กร

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »