ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

TONI

ต้นคิด  จิตพาดี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การสร้างรายได้, การพัฒนาความเป็นผู้นำ, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จำนวนเข้าชม 4681 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

TheArtcher : ความสุขจากการค้นพบสิ่งหนึ่งในตัวคุณ

ประวัติการศึกษา

Bachelor Degree of Mechanical Engineering@KMITNB / Train the Trainer / Business Psychology

ประสบการณ์

  • วิศกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ(ME) @ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด(DAIKIN)
  • วิศกรฝ่ายขาย @ บริษัท เม็คคเวย์ ไทยแลนด์ จำกัด (McQuay)
  • ผู้จัดการแผนกขาย-->ผู้จัดการฝ่าย-->และผู้จัดการทั่วไป(GM) @ Siam Daikin Sales Co.,ltd ดูแลยอดขาย 1,000Mbaht/year
  • ผู้บริหารฝ่ายขาย @ บริษัท แอลจี อีเล็คทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด (LG)
  • กรรมการผู้จัดการ (MD) และ CEO ตามลำดับ @ Setha Vision Co.,ltd
  • ที่ปรึกษาและโค้ชให้ธุรกิจชั้นนำหลายบริษัท
  • วิทยากรอิสระ
  • ปราชญ์คีตกร คนแรกของโลกยุคใหม่

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

เทคนิคการนำเสนอสินค้าที่สร้างยอดขายและผลกำไร

Sales & Marketing for New Generation

ศาสตร์แห่งความสุข (Science of Happiness)

Sponsored

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »