registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

นรี

นางเศรษฐินรี  เวเนส

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนามุมมอง, การเข้าสังคม, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จำนวนเข้าชม 302 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์

1. ประธานสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในสหราชอาณาจักร

2. ประสบการช่วยเหลือ,เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านต่างให้แก่หญิงไทยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. Life in the UK

2. มารยาททางสังคมอังกฤษ

3. การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

Sponsored

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
3500บาท
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
Horenso กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจะไปถึงจุดดังกล่าวให้ได้ต้องผ่านการเรียนรู้ จากการทำงาน รายงาน ติดต่อ ปรึกษา และรับข้อแนะนำไปปรับปรุ
เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »