registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

can

ชวชัย  ก้องกิติกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 130 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร ด้านระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001/IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบัณบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัทสยามเอ็นเอสเค สเตียริ่งซิสเต็ม จำกัด

ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัท นิฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากร/ที่ปรึกษา บริษัท โรแบร์ แอนด์ แอสโซซิเอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด: 2550 - ปัจจุบัน

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

กลยุทธ์นักขายที่ปรึกษา สำหรับนักขาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดการขายแบบที่ปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพร้อมในการติดต่อซื้อขายและทำการค้ากับองค์กรอย่างยั่งยืน
หลักสูตรอบรม เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้าที่เก่งและดี
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรมWorkshopเพื่อพัฒนาห
ทักษะและเทคนิคการจัดระบบและการบริหารงานปฏิบัติการคลังสินค้า และลอจิสติกส์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานคลังสินค้าในยุคดิจิทัล
5500บาท
ลูกค้าที่พึงพอใจคือยุทธศาสตร์ที่ประกันการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับธุรกิจ คลังสินค้าและการจัดส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลอจิสติกส์มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นตัวแปรในด้านความสามารถในการทำกำไรของธุร