ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

can

ชวชัย  ก้องกิติกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 644 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร ด้านระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001/IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบัณบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัทสยามเอ็นเอสเค สเตียริ่งซิสเต็ม จำกัด

ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัท นิฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากร/ที่ปรึกษา บริษัท โรแบร์ แอนด์ แอสโซซิเอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด: 2550 - ปัจจุบัน

Sponsored
การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015 Internal Audit

ที่มาของหลักสูตรหลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพี่อให้ความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมให...

ดูรายละเอียด
VDA6.3 Process Audit (2Day)

ที่มาของหลักสูตร•VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐาน...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »