บันทึกสำเร็จ...

can

ชวชัย  ก้องกิติกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 2658 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร ด้านระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001/IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบัณบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัทสยามเอ็นเอสเค สเตียริ่งซิสเต็ม จำกัด

ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัท นิฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากร/ที่ปรึกษา บริษัท โรแบร์ แอนด์ แอสโซซิเอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด: 2550 - ปัจจุบัน

Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย can ชวชัย ก้องกิติกุล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »