registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

นายณัษฐ์  ชลานุเคราะห์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การเงิน/การลงทุน (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การพัฒนาตนเอง, บริหารเงินส่วนตัว)

จำนวนเข้าชม 275 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษา / โค้ช ด้านการพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาตนเอง

ประวัติการศึกษา

การศึกษา

ระดับปริญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  สาขา MBA       มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ

ระดับปริญาตรี   คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี


การฝึกอบรม

Professional Coach Certification Program          หลักสูตร 60 ชั่วโมง  สถาบันโค้ชไทย

โครงการพัฒนาโค้ช ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี    หลักสูตร 7 ชั่วโมง     สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาวะผู้นำ และการโค้ชงานอย่างมีประสิทธิภาพ          หลักสูตร 30 ชั่วโมง   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Business Coaching for Manager                         หลักสูตร 6 ชั่วโมง      Mr. Brian Tracy, Bangkok


การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์                                   หลักสูตร 49 ชั่วโมง    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม   หลักสูตร 24 ชั่วโมง    สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ระดับสุดยอด 5 รูปแบบ                   หลักสูตร 6 ชั่วโมง      บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา              หลักสูตร 6 ชั่วโมง       บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

Team Challenge & Personal Development         หลักสูตร 28 ชั่วโมง     Outward Bound Singapore


ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล             หลักสูตร 24 ชั่วโมง     บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก                     หลักสูตร 24 ชั่วโมง      บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ          หลักสูตร 24 ชั่วโมง      บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด

  

Advanced English Language / IELTS                 ระยะเวลา 1,815 ชั่วโมง London Study Centre, United Kingdom


สัมมนา

The 35th International Summit of China Vocational Education            Shenzhen, China

LAMP Asia: Leadership to Outperform for Financial Services             Hong Kong

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด

ที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ

ที่ปรึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

โค้ช ด้าน Coaching for performance / Executive Coach / Life Coach


อดีต

ผู้จัดการทั่วไป                   บริษัท สเต็มเซลล์ ทเว็นตี้วัน จำกัด


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ที่ปรึกษา ประเภทอิสระ หมายเลข 4649 ระดับ 3

ผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์ เลขที่ 049157

ตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 5601003712

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

โค้ช                   โครงการโค้ชคนดีคืนสู่สังคม                โดยศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา

โค้ชพี่เลี้ยง         โครงการพบสุขภายใน                         โดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยวิทยากร      โครงการครูไทย หัวใจโค้ช                  โดยกลุ่มเซ็นทรัล

วิทยากรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”
3800บาท
เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ
3900บาท
การทำงานจัดซื้อภายใต้สภาพของความ "ด่วน" และยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หยุดหย่อน เป็นสภาวะที่กวนอารมณ์น่าปวดหัวและรำคาญใจเป็นอย่างยิ่ง
การเลือกใช้กิจกรรม เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือกิจกรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »