registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

เอฟ

อรรถพล  เอี่ยมอำพร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การตลาด, การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

จำนวนเข้าชม 148 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผม เอฟ อรรถพล จะมอบสัมมนาดีๆให้กับคุณ

ประสบการณ์

แนะนำความสำเร็จ ให้รูปแบบใหม่ การตลาดที่ดีต้องมี


Global dropship 

Sponsored
เปลี่ยนเงินโลกเป็นเงินเรา เทรดสกุลเงินด้วยเทคนิคคอล รายได้ยั่งยืน พอร์ตปลอดภัย

หมดยุคการพึ่งรายได้ทางเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทำงานอะไร คุณก็สามารถสร้างรายได้ง่ายๆ 24 ชั่วโมง ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว ขึ้นอยู่กับว่า "เรารู้จักวิธีการทำเงินจากมันหรือไม่"...หลักสูตรการอบรมแบบค...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager
4815บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ของผู้จัดการและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง เรียนรู้ทักษะการบริหารที่สำคัญรอบด้าน เพื่อการเป็นผู้จัดการยุคใหม
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
7800บาท
เน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ
การคิดเชิงวิเคราะห์
3900บาท
พิเศษ สมีคร 4 ท่าน รับราคาพิเศษทุกที่นั่งทันที หรือชำระก่อนวันสัมมนาได้รับราคาพิเศษ พร้อมรับใบประกาศหลังอบรมทุกที่นั่ง

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »