บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์

สุทธิดา  จึงสุระ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด, การบริการ, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 6064 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

จบ ป.โทจาก University of Surrey สาขา International Hotel Management ปัจจุบันทำงานดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท กรุ๊ป ดูแลฝ่ายขาย, operation และพนักงานทั้งหมด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษศาสตร์

ปริญญาโท University of Surrey , UK คณะ International Hotel Management , with merit

ประสบการณ์

เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาตนเองในการทำงาน , การขาย และการบริการ

เคยเป็นวิทยการประจำของ บริษัท VickkTraining 

เคยเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชา HR และ การบริหารรีสอร์ท ที่ม.รังสิต 

ปัจจับัน  เทรนนิ่งพนักงานที่รีสอร์ทเป็นหลัก จะมีความชำนาญด้านการพัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ และคุมทีมขาย 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

-พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นในยุค 4.0

- ใช้เครื่องมือช่วยทำงานให้มีความสุขในยุค4.0 (Google form, Appsheet, dropbox, google drive)

- พัฒนาทีม sale for non-sale ปิดการขาย ยอดขายพุ่ง (พิชิตใจลูกค้าในยุค4.0)

- เข้าใจหัวใจการบริการเพื่อรักษา customer royalty เพิ่มยอดขายแบบไม่มีต้นทุน

- Digital marketing กลยุทธ์การตลาดในยุค4.0 เพิ่มยอดขายเพียงเข้าใจตลาด

Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ สุทธิดา จึงสุระ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »