registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์

สุทธิดา  จึงสุระ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด, การบริการ, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 815 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

จบ ป.โทจาก University of Surrey สาขา International Hotel Management ปัจจุบันทำงานดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท กรุ๊ป ดูแลฝ่ายขาย, operation และพนักงานทั้งหมด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษศาสตร์

ปริญญาโท University of Surrey , UK คณะ International Hotel Management , with merit

ประสบการณ์

เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาตนเองในการทำงาน , การขาย และการบริการ

เคยเป็นวิทยการประจำของ บริษัท VickkTraining 

เคยเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชา HR และ การบริหารรีสอร์ท ที่ม.รังสิต 

ปัจจับัน  เทรนนิ่งพนักงานที่รีสอร์ทเป็นหลัก จะมีความชำนาญด้านการพัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ และคุมทีมขาย 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

-พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นในยุค 4.0

- ใช้เครื่องมือช่วยทำงานให้มีความสุขในยุค4.0 (Google form, Appsheet, dropbox, google drive)

- พัฒนาทีม sale for non-sale ปิดการขาย ยอดขายพุ่ง (พิชิตใจลูกค้าในยุค4.0)

- เข้าใจหัวใจการบริการเพื่อรักษา customer royalty เพิ่มยอดขายแบบไม่มีต้นทุน

- Digital marketing กลยุทธ์การตลาดในยุค4.0 เพิ่มยอดขายเพียงเข้าใจตลาด

Sponsored
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)

KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุคเพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ …วิธีนำ KPI ไปใช้ในองค์กร โดยไม่ถูกพนักงานต่...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการใช้ Script ในการโทร และการสนทนาแบบเผชิญหน้าให้เป็นธรรมชาติ
การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก และการที่จะให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย และองค์ประกอบหลายๆ อย่าง รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ทำไมบางองค์กรจึงประสบความสำเร็จอยู
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »