ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อนุพงษ์  กูลนรา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: การพัฒนาตนเอง,ไอที เทคโนโลยี,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, กราฟฟิก/ออกแบบ, บันเทิง เพลง ภาพยนต์, พิธีกร)

จำนวนเข้าชม 640 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นกันเอง สอนสนุก ได้ความรู้

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา

- วุฒิบัตรหลักสูตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชนสถาบันพระปกเกล้า (ได้รับทุนสนับสนุน)

ประสบการณ์

- วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายงานสอน) หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอรวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0”ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- วิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ร่วมคิดร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์สังคม ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

- นักจัดรายการวิทยุเพลงลูกทุ่ง

- ผู้ประพันธ์บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติให้กับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ

- ประธานหลักสูตรการอบรมมากกว่า 10 หลักสูตร/ปี

- พิธีกร

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการ

- การประพันธ์เพลงลูกทุ่ง

- การเขียนเพื่อการโฆษณา

Sponsored
กรุยทางธุรกิจพิชิตล้าน ( Shortcut Rich MBA Intensive )

รวยเร็วเป็นไปได้ แต่รวยง่าย ไม่มีอยู่จริง อาวุธที่จะช่วยให้นักธุรกิจทุกคนประสบความสำเร็จได้คือ " การเรียนรู้ "

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อนุพงษ์ กูลนรา

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย หลักสูตรการประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง
2500บาท
อบรมเกี่ยวกับพื้นฐานและเทคนิคการแต่งเพลงไทยลูกทุ่งเพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นงานอดิเรก
การพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
2750บาท
เป็นหลักสูตรอบรมที่มีค่าลงทะเบียนอบรม ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องศึกษารายละเอียดก่อนสมัคร

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
6500บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (คว
วิถีวิทยากร
500บาท
Special Event ที่จะมาขยี้แก่นแท้ของการเป็นวิทยากรมืออาชีพแบบเจาะลึกงานชุกตลอดปี 4 คน 4 สไตล์
คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
3500บาท
ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่างมีพลังสมกับมืออาชีพซึ่งต้องประกอบด้วยเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ที่ถูก

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »