registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์บี

ศรีชัยยะพรกณก  กิจเวชเจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง, การใช้ภาษาต่างประเทศ)

จำนวนเข้าชม 218 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เจ้าของเพจ พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก ที่เดียวในประเทศไทย ที่ไม่ได้พูดจากการเรียงไทยในหัวแล้วแปลลงมาตัวต่อตัว หรือจำประโยคมาพูด แต่พูดไปตามใจของผู้พูด ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของเพจ ความลับของเธอและเขา/ดูนิสัยจากแววตา และอื่น ๆ อีก 6 เพจ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์

ผลงาน + ประสบการณ์ 15 ปี


1. เจ้าของเพจ "พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" โดย อ.บี

2. เจ้าของเพจ "ความลับของเธอและเขา" (เรื่องความสัมพันธ์)

3. เจ้าของเพจ "ดูนิสัยจากแววตา" (วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ดูดวง)

4. เจ้าของเพจ "IndyBeever" (ถ่ายรูป)

5. เจ้าของเพจ "ได้เวลาแรด" (เที่ยว)

6. เจ้าของเพจ "OrderBandTH" แต่งเพลง ทำเพลง ร้องเอง ทุกขั้นตอน ไม่ง้อค่าย และอื่น ๆ อีก 2 เพจ

7. วิทยากรพิเศษ บรรยาย เรื่อง "การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" 

ให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา "ภาควิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรม" จำนวน 60 คน

8. วิทยากรพิเศษ บรรยาย ในโครงการพัฒนาทักษะพิเศษ "การสื่อสารภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" 

ให้กับนักศึกษา คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออก จำนวน 101 คน

9. วิทยากรพิเศษ บรรยาย หัวข้อ "การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน จุฬาภรราชวิทยาลัย จำนวน 144 คน

10. วิทยากรพิเศษ บรรยาย หัวข้อ "การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" ให้กับ นิสิต คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 304 คน

11. คัมภีร์ E-Book ตอน ไอเดีย พูดภาษาอังกฤษนอกตำรา ชุดที่ 1 (50 เรื่องจริง 250 ไอเดีย)

12. E-Book ตอน คนส่วนน้อย...พูดภาษาอังกฤษได้ยังไง?

13. Audio Book ตอน รหัสลับ..จิตใต้สำนึก

14. Youtuber ช่อง TeacherBeever

15. Youtuber ช่อง OrderbandTH (ยอดวิวรวม 2,000,000 views ++)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

-พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก Speaking Your Feeling

-ออกเสียงขั้นเทพ Super Pronunciation

-Alternative English Writing

-แหล่งกำเนิดไอเดียภายใน

-รหัสลับจิตใต้สำนึก

-ฟังคำพูด..ทะลุความคิด

-ดูนิสัยจากแววตา (วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่โหราศาสตร์)

Sponsored

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ
3900บาท
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค
Problem Solving and Decision Making
3900บาท
บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และ การทำธุรกิจ แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก การตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องสูง ในท
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
3900บาท
เน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านในที่สุด

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »