บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์บี

ศรีชัยยะพรกณก  กิจเวชเจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง, การใช้ภาษาต่างประเทศ)

จำนวนเข้าชม 2025 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เจ้าของเพจ พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก ที่เดียวในประเทศไทย ที่ไม่ได้พูดจากการเรียงไทยในหัวแล้วแปลลงมาตัวต่อตัว หรือจำประโยคมาพูด แต่พูดไปตามใจของผู้พูด ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของเพจ ความลับของเธอและเขา/ดูนิสัยจากแววตา และอื่น ๆ อีก 6 เพจ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์

ผลงาน + ประสบการณ์ 15 ปี


1. เจ้าของเพจ "พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" โดย อ.บี

2. เจ้าของเพจ "ความลับของเธอและเขา" (เรื่องความสัมพันธ์)

3. เจ้าของเพจ "ดูนิสัยจากแววตา" (วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ดูดวง)

4. เจ้าของเพจ "IndyBeever" (ถ่ายรูป)

5. เจ้าของเพจ "ได้เวลาแรด" (เที่ยว)

6. เจ้าของเพจ "OrderBandTH" แต่งเพลง ทำเพลง ร้องเอง ทุกขั้นตอน ไม่ง้อค่าย และอื่น ๆ อีก 2 เพจ

7. วิทยากรพิเศษ บรรยาย เรื่อง "การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" 

ให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา "ภาควิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรม" จำนวน 60 คน

8. วิทยากรพิเศษ บรรยาย ในโครงการพัฒนาทักษะพิเศษ "การสื่อสารภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" 

ให้กับนักศึกษา คณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออก จำนวน 101 คน

9. วิทยากรพิเศษ บรรยาย หัวข้อ "การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน จุฬาภรราชวิทยาลัย จำนวน 144 คน

10. วิทยากรพิเศษ บรรยาย หัวข้อ "การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก" ให้กับ นิสิต คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน 304 คน

11. คัมภีร์ E-Book ตอน ไอเดีย พูดภาษาอังกฤษนอกตำรา ชุดที่ 1 (50 เรื่องจริง 250 ไอเดีย)

12. E-Book ตอน คนส่วนน้อย...พูดภาษาอังกฤษได้ยังไง?

13. Audio Book ตอน รหัสลับ..จิตใต้สำนึก

14. Youtuber ช่อง TeacherBeever

15. Youtuber ช่อง OrderbandTH (ยอดวิวรวม 2,000,000 views ++)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

-พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก Speaking Your Feeling

-ออกเสียงขั้นเทพ Super Pronunciation

-Alternative English Writing

-แหล่งกำเนิดไอเดียภายใน

-รหัสลับจิตใต้สำนึก

-ฟังคำพูด..ทะลุความคิด

-ดูนิสัยจากแววตา (วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่โหราศาสตร์)

Sponsored
งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

งานขายต่างประเทศ (Oversea sale) หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ...

ดูรายละเอียด
การใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อปิดการขาย (Using the Marketing Mix to Close Sales)

          ในปัจจุบันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมการขายประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางเ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์บี ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »