ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์Kenny

วิชัย  จุฬาโอฬารกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,อสังหาริมทรัพย์,การตลาด/การขาย,การพัฒนาตนเอง (การวางแผนเชิงกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เจาะลึกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, การตลาด / การตลาดออนไลน์, การสร้างแบรนด์ Personal Branding & Image)

จำนวนเข้าชม 144 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้บริหารชาวไทยที่รู้ลึกถึงความต้องการแบบ Insight ของคนญี่ปุ่นที่เป็น Expat ในประเทศไทย และคนญี่ปุ่นที่ต้องการมาลงทุนในไทย

ประวัติการศึกษา

Computer Engineer : Meisei University Tokyo, Japan
mini Industrial Engineer : Chulalongkorn University
Golf Club Technology : Michael Golf, Ohio, USA

ประสบการณ์


 • Founder/CEO : Toppoint Corporation Ltd.
 • Founder/CEO : Toppoint Marketing Co.,Ltd.
 • co-CEO : W-Shinwa Co., Ltd.
 • Executive Director : Shinwa Real Estate (Thailand) Co.,Ltd.
 • Thailand Best Selling Golf Ball 1996-2008
 • Marketing Strategy for SCB Titanium Golf Card
 • Thailand Golf Show - Organiser for The Biggest Golf Show in Asian
 • Pu Yai Ma kub Toong Ma Mearn : Line sticker 2,025,873 followers (2014~2018)
 • Founded 2 JV companies (Thai-Japanese)
 • Founder of Runesu system in Thailand
 • Founder of 100% Japanese functions for condominiums in Thailand
 • Convert OCC 42% ->90% in 3 month  (All Japanese tenant)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

อสังหาริมทรัพย์

การตลาด

วางแผนเชิงกลยุทธ์

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3500บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ ดังนั้น องค์การจึงมีคาดหวัง
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ผู้จัดการมือใหม่
4500บาท
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »