บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์โทนี่

ศุภกร  บุญเจือ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การตลาด/การขาย,การพัฒนาตนเอง,พัฒนาธุรกิจ SME (การขาย, การพัฒนาตนเอง, การขาย, การพัฒนาโดยใช้ศาสตร์ NLP, การใช้เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 7895 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผมเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับการขาย การพัฒนาตัวเอง การพูดกระตุ้นเพื่อปลุกพลังงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Technology Management, Assumption University

ประสบการณ์

เคยทำงานเป็นพนักนักขายที่บริษัทข้ามชาติหลายแห่ง อาทิเช่น IBM,Schneider Electric , Huawei , Veeam Software , Zendesk


ประสบการณ์ด้านวิทยากร ได้เปิดคอร์สสอน In House ให้กับองค์กรเพื่อพัฒนานักขาย นักธุรกิจ Public Course เปิดสอนคนสนใจทั่วๆไป

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- หลักสูตร ปลุกยักษ์ในตัวนักขาย สร้างรายได้อันดับหนึ่ง

- NLP neuro linguistic programming

- Solution Selling สำหรับนักขายองค์กร

- Sales Mastery Training

- IT technology การนำไปใช้กับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเพิ่มยอดธุรกิจ

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์โทนี่ ศุภกร บุญเจือ