เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์โทนี่

ศุภกร  บุญเจือ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การตลาด/การขาย,การพัฒนาตนเอง,พัฒนาธุรกิจ SME (การขาย, การพัฒนาตนเอง, การขาย, การพัฒนาโดยใช้ศาสตร์ NLP, การใช้เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 549 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผมเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับการขาย การพัฒนาตัวเอง การพูดกระตุ้นเพื่อปลุกพลังงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Technology Management, Assumption University

ประสบการณ์

เคยทำงานเป็นพนักนักขายที่บริษัทข้ามชาติหลายแห่ง อาทิเช่น IBM,Schneider Electric , Huawei , Veeam Software , Zendesk


ประสบการณ์ด้านวิทยากร ได้เปิดคอร์สสอน In House ให้กับองค์กรเพื่อพัฒนานักขาย นักธุรกิจ Public Course เปิดสอนคนสนใจทั่วๆไป

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- หลักสูตร ปลุกยักษ์ในตัวนักขาย สร้างรายได้อันดับหนึ่ง

- NLP neuro linguistic programming

- Solution Selling สำหรับนักขายองค์กร

- Sales Mastery Training

- IT technology การนำไปใช้กับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเพิ่มยอดธุรกิจ

Sponsored

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

กลยุทธ์การเจาะกลุ่มผู้สมัครงาน และเทคนิคการคัดเลือกคนที่ใช่ (Recruitment & Selection : Strategies & Tactics)
3500บาท
สำหรับ HR ที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการสรรหาพนักงาน แก้ปัญหาผู้สมัครที่เข้ามาแล้วไม่ตรง และเพื่อให้สรรหาได้คนที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
3,300บาท
หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้แต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมาใหม่ในบางครั้งหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความพร้อม
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีใน

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »