ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์โทนี่

ศุภกร  บุญเจือ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การตลาด/การขาย,การพัฒนาตนเอง,พัฒนาธุรกิจ SME (การขาย, การพัฒนาตนเอง, การขาย, การพัฒนาโดยใช้ศาสตร์ NLP, การใช้เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 258 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผมเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับการขาย การพัฒนาตัวเอง การพูดกระตุ้นเพื่อปลุกพลังงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Technology Management, Assumption University

ประสบการณ์

เคยทำงานเป็นพนักนักขายที่บริษัทข้ามชาติหลายแห่ง อาทิเช่น IBM,Schneider Electric , Huawei , Veeam Software , Zendesk


ประสบการณ์ด้านวิทยากร ได้เปิดคอร์สสอน In House ให้กับองค์กรเพื่อพัฒนานักขาย นักธุรกิจ Public Course เปิดสอนคนสนใจทั่วๆไป

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- หลักสูตร ปลุกยักษ์ในตัวนักขาย สร้างรายได้อันดับหนึ่ง

- NLP neuro linguistic programming

- Solution Selling สำหรับนักขายองค์กร

- Sales Mastery Training

- IT technology การนำไปใช้กับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเพิ่มยอดธุรกิจ

Sponsored
ทำกำไรอย่างคนฉลาดเล่น เล่นอย่างไรให้ได้กำไรเฉลี่ย 263%/ปี ในตลาด หุ้น ทอง น้ำมัน ดัชนีและสกุลเงิน เทคนิคเพียบ!!

เพื่อให้นักลงทุนหารายได้อย่างต่อเนื่องกับตลาด Global Market- เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจเทคน...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยขอ...

ดูรายละเอียด

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เทคนิคการบริหารงานบริหารคน เพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)
3500บาท
หลักสูตรนี้ทำให้ผู้บริหารเข้าใจทักษะ 2 ด้านคือการบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งค่อนข้างครบถ้วน เน้นให้รู้ว่าทำอย่างไร เข้าใจธรรมชาติของคนทำงานรอบตัว ซึ่งจะทำให้สามารถนำทีมทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
3900บาท
เน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
ทักษะและเทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาธุรกิจเชิงรุก และเพิ่มความสาเร็จในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
5300บาท
“จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เฉียบคม มองขาด และให้ผลอย่างยั่งยืน ต้องคิดวิเคราะห์ด้วยมุมมองใหม่แบบองค์รวมรอบด้านในเชิงระบบและเห็นผลลัพธ์อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ” “ทักษะและเทคนิคการคิดวิเคราะห์คือหนึ่งในคุณสมบัติสาคัญที่จาเป็นต่อความสาเร็จในงาน

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »