ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์วี

ลัทธวัฒน์  ธิมา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (วิทยากร, งานอุตสาหกรรม, งานช่าง / วิศวกรรม)

จำนวนเข้าชม 148 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ Lean/ QCC/ Problem Solving/ 5S/ Cost Reduction

ประวัติการศึกษา

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประกาศนียบัตร

หลักสูตร ลีนมาสเตอร์ (Lean Master Certification) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลักสูตร ซิกส์ ซิกม่า แบล็คเบลท์ (Six Sigma Black Belt Certification) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลักสูตร เทคนิคสู่การเป็นวิทยากรอาชีพ (Train The Trainer) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติการ (Project Management) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ประสบการณ์

      - ผู้จัดการแผนกการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (Operation Development Manager) บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด (Tesco Lotus Co.,Ltd.)

-ผู้จัดการแผนกระบบปฏิบัติงานยอดเยี่ยม(Operation Excellence Manager) บริษัทไทย บริติซ ซีเคียวริตี้ ปริ้นติ้ง จำกัด (Thai British Security Printing Co.,Ltd.)

-หัวหน้าทีมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement Manager) บริษัทแพนดอร่า โปรดัคชั่นส์ จำกัด (Pandora Production Co.,Ltd.)

-วิศวกรระบบลีน(Lean Engineer) บริษัทสแตนเล่ย์ แบล็ค แอนด์ เดคเกอร์ จำกัด (Stanley Black & Decker Co.,Ltd.)

   

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. การดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Activity)

- กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen Activities:Individual / Small Group / Cross Function)

- กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC: Quality Control Circle)

- กิจกรรมข้อเสนอแนะ(Suggestion Activity)


2. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ(Problem Analysis & Problem Solving)

- การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis)

- การวิเคราะห์ด้วยการถามตอบทำไม (Why-Why Analysis)

- การวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

- กระบวนการรายงานและแก้ไขปัญหาด้วย ขั้นตอน (8D Report & Problem Solving)

- กระบวนการรายงานและแก้ไขปัญหาด้วย A3 (A3 Report & Problem Solving)


3. การสร้างองค์กรแบบลีน (Lean Enterprise)

4. การบริหารจัดการระบบคุณภาพด้วยซิกส์ซิกม่า (Six Sigma)

5. การดำเนินกิจกรรม 5สและการควบคุมด้วยสายตา (5S Activity & Visual Control)

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

หลักสูตรการทำชุดผลิตภัณฑ์ลดปัญหาสิวและรอยแผลเป็น และการสกัดสารอย่างง่ายเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
5000บาท
การใช้สมุนไพรสำหรับการดูแลผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวและรอยแผลเป็น เพื่อที่จะนำไปตั้งสูตรและพัฒนาสูตรด้วยตนเองได้
การลดไขมัน(น้ำหนัก)และการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี
290บาท
เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ในการลดไขมันและการออกกำลังกาย โดยให้หลักในการปฎิบัติและเทคนิคการทำจนสามารถทำเองได้
เทคนิคการกระชับผิวหน้าด้วยแผ่นกัวซาหน้าเด้ง
4500บาท
เทคนิคการกระชับผิวหน้าด้วยแผ่นกัวซาหน้าเด้ง พร้อมกับทำน้ำมันหน้าเด้ง ลูกประคบหน้าใส เทคนิคการนวดหน้าด้วยแผ่นทองคำ100% และการเคาะปรับรูปหน้าเรียว (เน้น !!! เรียนปฎิบัติจริง เห็นผลจริง)