บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ตรี

ชาตรี  ลุนดำ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

จำนวนเข้าชม 2428 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

นักวิชาการอินดี้ นักสร้างสุขชุมชน สร้างสุของค์กร

ประวัติการศึกษา

ทางธรรม จบนักธรรม ตรี โท เอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ทางโลก ปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านศิลปศาสตร์ (ศาสนศึกษา)

ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) ด้าน Community Development  จาก LADC  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 


ประสบการณ์

อาจารย์ตรี หรือ อาจารย์ ชาตรี ลุนดำ

วิทยากรบรรยาย นักออกแบบกิจกรรม และหลักสูตร เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขตามแนวทาง Happy Workplace

การออกแบบความสุขให้กับองค์กร มีองค์ประกอบ 3 ด้านใหญ่ ๆ ที่ต้องคำนึง นั่นก็คือ Happy Customer, Happy Worker, Happy Workplace

เป้าหมายที่กล่าวมา คือ หัวใจของการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Cappital)  เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในด้านความสุขที่จับต้องได้และเป็นปัจจัยที่สำคัญของการเพิ่มผลกำไร

นอกจากนี้

ยังออกแบบกิจกรรมที่สร้างคุณค่าขององค์กรสู่การสร้างสรรค์แบ่งปันสังคม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านงาน Community Relationship และความผูกพันต่อชุมชนอีกด้วย

ติดตามกิจกรรมของอาจารย์ชาตรี
ที่ Facebook เพจ ชาตรี ลุนดำ


ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการ

เครือข่ายฝึกอบรมปัญญาปฏิบัติ

สถานที่ตั้ง 198/80

ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัว

www.chatreehappy.wordpress.com

อาจารย์ชาตรี ให้บริการจัดทำเว็บไซต์เพื่อบริการด้านการขายในยุคการตลาดออนไลน์
ดูผลงานที่เว็บไซต์ https://practicalwisdomtraining.com/หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0852438390 (อ.ตรี) Line : Tree.Dam

ประสบการณ์ ต่างแดน

PostgraduateSeminar on Social and Welfare Policy, Local Services and Comparative PublicAdministration at the Centre of Globalization and Governance, University ofHamburg, 2015

Participation in theAustrian – Thai Workshop on “Philosophy of Science and Constructive Realism” atSigmund Freud Private University, 2015


ผ่านการอบรม นักสร้างสุของค์กร นักสร้างสุขชุมชน

โดยสมาคมนักสร้างเสริมสุขภาวะ และมูลนิธิหัวใจอาสา

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

ให้คำปรึกษา บริการจัดหาวิทยากรที่มากประสบการณ์ในทุกสาขา และออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
ออกแบบหลักสูตรอบรมสัมมนา เช่น

หลักสูตร พัฒนานักสร้างสุของค์กร

หลักสูตร การเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร

หลักสูตรการพัฒนาจิตสำนึก

หลักสูตร องค์กรสร้างสุข Happy Workplace

หลักสูตร ทักษะมนุษยสัมพันธ์

หลักสูตร ทักษะการประสานงานเครือข่าย

หลักสูตรการเสริมทักษะใหม่ในยุค New Normal

หลักสูตรการเพิ่มพลังทีมงานเพื่อการสร้างกำไรด้านการขาย
หลักสูตรการพัฒนาการสื่อสารหลักสูตรที่ออกแบบไว้เพื่อการพัฒนาองค์กร และ ชุมชน
หลักสูตรองค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) หรือ องค์กรสุขภาวะ

หลักสูตรอปท.สร้างสุข 

ความสนใจ | งานจิตอาสา องค์กรคุณธรรมและการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

Sponsored
การใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อปิดการขาย (Using the Marketing Mix to Close Sales)

          ในปัจจุบันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมการขายประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางเ...

ดูรายละเอียด
เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายมืออาชีพ (Professional Sales Coach Techniques)

          ในปัจจุบันธุรกิจที่มีกิจกรรมการขายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายมักจะประ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ตรี ชาตรี ลุนดำ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »