บันทึกสำเร็จ...

โค้ชท๊อป

ภัทรพล  ภูรัต

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม, การพัฒนาโดยใช้ศาสตร์ NLP)

จำนวนเข้าชม 3517 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Wellness Coach และ Master NLP Coach

ประวัติการศึกษา

Diploma of Spa Therapy and Spa Management Lanna Spa & Esthetics Academy, Bangkok, 2544

Diploma of Swimming Coaching Level1 Coursework สมาคมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำแห่งประเทศไทย,2545 

Certificate of Traditional Thai Massage นวดแผนไทย วัดโพธิ์, 2547

Certificate of Spa Manager ผู้จัดการสปา กระทรวงสาธารณสุข, 2450

Certificate Basic Spa Essential oil & Aroma Therapy จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2450

Certificate of  GMP & HACCP in Food industry  and Trade สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552

Certificate of  New Entrepreneurs Creationกรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรงอุตสาหกรรม, 2554

Certificate of  Life Support (CPR) หลักสูตรการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน สมาคมแพทย์โรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556

Certificate of  Sports Medicine for Sports Injury and Basic Life Support กรมพละศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2556

Certificate of  Ultimate Leadership & Therapeutic Coaching (Certified Practitioner of Neuro-Linguistic Programming) รับรองโดย American Board of NLP, NLP University, 2557

Certificate of Practitioner of Time Line Therapy รับรองโดย Time Line Therapy Association, 2557

Certificate Hypnotherapist รับรองโดย American Board of Hypnotherapy, 2557

Certificate of  Master Practitioner & Master Therapeutic Coach of Neuro-Linguistic Programming รับรองโดย American Board of NLP, NLP University, 2560

Certificate of Personal Trainer รับรองโดย FIT Innovation Thailand, 2560

Certificate of  Youth Exercise Specialist รับรองโดย FIT Innovation Thailand, 2560

Certificate of  Metafit Coach (การออกกำลังกายไม่ใช้อุปกรณ์ เน้นน้ำหนักตัวเอง) FIT Innovation Thailand รับรองโดย ACE , 2561

Certificate of  Group Fitness Instructor Training FIT Innovation Thailand รับรองโดย ACE , 2561 

Certificate of  Interpretation The Power of Mindset NTP Consultant Group รับรองโดย ดร.ทอง พุทธรอด, 2561


ประสบการณ์

 วิทยากร อบรมทีมขาย BA สอนการทำธุรกิจและปิดการขาย บริษัท UNICITY 2550-2557

วิทยากร NLP เกมและกิจกรรมการสื่อสารภาษาสมองเยาวชนศรีชุมพาบาล 2557

วิทยากร NLP เทคนิคการสื่อสารภาษาสมองสร้างความสำเร็จเยาวชนภคินีศรีชุมพาบาล 2558

โค้ช และเทรนเนอร์ โครงการ FIT for Life Exercise for Love (กิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี) เตรียมความพร้อม ฟิตร่างกาย นักเรียน Life University ก่อนปีนเขาฟานซิปัน 2559

MENTOR งานสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ Leader Training Camp ครั้งที่ 1-5จัดโดย Leading Performance Thailand 

MENTOR งานสัมมนา WINNING TO PLAY ( TEAM BUILDING) บริษัท Black More

วิทยากร หัวข้อ “ภาษากายและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” , “เทคนิคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

อบรมผู้บริหารและคณะครูผู้สอนโรงเรียนนอกระบบของกลุ่มเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ศึกษาเอกชน 2559

วิทยากร โครงการ FIGHTING FIT หลักการและรูปแบบการออกกำลังกาย และการดูแลการบาดเจ็บ ให้ Life University โรงแรมรามาการ์เดน / สภาคริสตจักรกรุงเทพฯราชเทวี 2558-2559

โค้ชและผู้จัดการทีมวิ่ง LUAC (LIFE UNIVERSITY ADVENTURE CLUB) วิ่งข้ามจังหวัด 128 กม. รายการOCEAN TO OCEAN ระนอง-ประจวบคีรีขันธ์ 2559

โค้ชและเทรนเนอร์ GROUP TRAINING FOR SPARTAN RACE (BOOT CAMP) สวนลุมพินี / ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.14 (มณฑลทหารบกที่ 14) ชลบุรี 2560

ผู้ช่วยวิทยากรนำกิจกรรม หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) หัวข้อการปรับกระบวนทัศน์สร้างแรงบันดาลใจ จัดโดย สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงาน ก.พ.ร. อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี 2560

วิทยากร หัวข้อ “Make you shine Drive your seminar” ปั้นคุณให้ดัง ทรงพลังทุกเวที อบรมโค้ช เทรนเนอร์ วิทยากร เพื่อขึ้นเวทีการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 2561

วิทยากร งาน Boost Up Energy of  Life เพิ่มพลังในตัวคุณ อบรมด้านการพัฒนาศักยภาพ และดูแลสุขภาพ 2561            

วิทยากรรับเชิญพิเศษ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)  2561

วิทยากร โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อิสาน2562


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

Ice-Breaking

Team-Building

Leadership

Communication

NLP 

Health & Fitnessคอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชท๊อป ภัทรพล ภูรัต

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »