บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์พง

พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน)

จำนวนเข้าชม 3892 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์กว่า 30 ปี

ประวัติการศึกษา

MBA., Graduate School ofCommerce of Burapha University

ประสบการณ์

ประวัติการทำงาน :

                     HR Director for Plantheon Group Companies. 

                     and Executive Committee for Teragro Fertilizer PLC.

                   - CIMB THAI BANK PCL.

                   - Thai Class Industries PCL.                   

                   -  MAHAPHANT FIBRE CEMENT PLC.

                   - TOYOTA Leasing (Thailand) PLC.


                   ผลงานเขียน :

                    หนังสือ SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

                    หนังสือ HRMBA เสริมอาวุธการบริหารคน คำภีร์อีกเล่มที่ HR ควรอ่าน                    

           

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

     - การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

      - พลิกโฉมคนและองค์กร สู่ยุค 4.0

     - ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วย OKRI

     - การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์

     - การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

     - การสรรหาพนักงานเชิงกลยุทธ์เพื่อพิชิตคนที่ใช่

     - เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกคน เก่ง & ดี เข้าสู่องค์กร

     - การวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร

     - การบริการวินัยพนักงานเชิงสร้างสรรค์

     - หัวหน้างานยุคใหม่ บริหารคน บริหารงาน

     - การออบแบบระบบบริหารผลงาน

     - การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

     - ปลุกพลังนักขาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

     - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    - การบริหารสินค้าคงคลังยุคใหม่ 

     - การเขียน SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย


Sponsored
หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)

หลักการและเหตุผล     สัตว์รบกวนและสัตว์พาหะนำโรคที่พบบ่อยอย่างเช่นหนูและแมลงสาบนั้นสามา...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 (Negotiation & Agreement for Purchasing 2024)

หลักการและเหตุผล      การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในก...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์พง พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

  • ทั้งหมด
  • อบรม HR

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »