เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์พง

พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน)

จำนวนเข้าชม 473 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์กว่า 30 ปี

ประวัติการศึกษา

MBA., Graduate School ofCommerce of Burapha University

ประสบการณ์

ประวัติการทำงาน :

                     HR Director for Plantheon Group Companies. 

                     and Executive Committee for Teragro Fertilizer PLC.

                   - CIMB THAI BANK PCL.

                   - Thai Class Industries PCL.                   

                   -  MAHAPHANT FIBRE CEMENT PLC.

                   - TOYOTA Leasing (Thailand) PLC.


                   ผลงานเขียน :

                    หนังสือ SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

                    หนังสือ HRMBA เสริมอาวุธการบริหารคน คำภีร์อีกเล่มที่ HR ควรอ่าน                    

           

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

     - การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

      - พลิกโฉมคนและองค์กร สู่ยุค 4.0

     - ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วย OKRI

     - การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์

     - การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

     - การสรรหาพนักงานเชิงกลยุทธ์เพื่อพิชิตคนที่ใช่

     - เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกคน เก่ง & ดี เข้าสู่องค์กร

     - การวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร

     - การบริการวินัยพนักงานเชิงสร้างสรรค์

     - หัวหน้างานยุคใหม่ บริหารคน บริหารงาน

     - การออบแบบระบบบริหารผลงาน

     - การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

     - ปลุกพลังนักขาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

     - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    - การบริหารสินค้าคงคลังยุคใหม่ 

     - การเขียน SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย


วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน  (Effective Performance Appraisal)
3900บาท
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ใช้สำหรับการกำหนด และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง  ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้ายบุคลากร
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
วินัยการลงโทษพนักงานกระทำความผิด ปลดออก ไล่ออก  การออกหนังสือเตือนและเลิกจ้าง
3900 บาท(ราคาไมบาท
การออกหนังสือเตือนปัญหาฝ่ายบุคคลต้องรู้และห้ามมองข้าม กรณีที่มีพนักงานขาดงานโดยไม่ได้บอกกล่าวท่านจะมีวิธีการทำอย่างไร ครบ 3 วันแล้วเลิกจ้างได้เลยหรือไม่ ?การตักเตือนลงโทษหรือออกหนังสือเตือนก่อนจะเลิกจ้างนั้นมีกี่ขั้นตอนและอย่างไร อำนาจหน้าที่ใดในการลงโทษพ

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »