ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์พง

พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน)

จำนวนเข้าชม 142 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์กว่า 30 ปี

ประวัติการศึกษา

MBA., Graduate School ofCommerce of Burapha University

ประสบการณ์

ประวัติการทำงาน :

                     HR Director for Plantheon Group Companies. 

                     and Executive Committee for Teragro Fertilizer PLC.

                   - CIMB THAI BANK PCL.

                   - Thai Class Industries PCL.                   

                   -  MAHAPHANT FIBRE CEMENT PLC.

                   - TOYOTA Leasing (Thailand) PLC.


                   ผลงานเขียน :

                    หนังสือ SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

                    หนังสือ HRMBA เสริมอาวุธการบริหารคน คำภีร์อีกเล่มที่ HR ควรอ่าน                    

           

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

     - การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

      - พลิกโฉมคนและองค์กร สู่ยุค 4.0

     - ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วย OKRI

     - การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์

     - การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

     - การสรรหาพนักงานเชิงกลยุทธ์เพื่อพิชิตคนที่ใช่

     - เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกคน เก่ง & ดี เข้าสู่องค์กร

     - การวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร

     - การบริการวินัยพนักงานเชิงสร้างสรรค์

     - หัวหน้างานยุคใหม่ บริหารคน บริหารงาน

     - การออบแบบระบบบริหารผลงาน

     - การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

     - ปลุกพลังนักขาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

     - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    - การบริหารสินค้าคงคลังยุคใหม่ 

     - การเขียน SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย


Sponsored
ทำกำไรอย่างคนฉลาดเล่น เล่นอย่างไรให้ได้กำไรเฉลี่ย 263%/ปี ในตลาด หุ้น ทอง น้ำมัน ดัชนีและสกุลเงิน เทคนิคเพียบ!!

เพื่อให้นักลงทุนหารายได้อย่างต่อเนื่องกับตลาด Global Market- เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจเทคน...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยขอ...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

“การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
3000บาท
การปฏิบัติงานในองค์กรนั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารในการปฏิบัติงาน โดยทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานหนึ่งของทักษะสื่อสาร คือ “การสื่อสารด้วยการเขียน”
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
ยืนยัน หลักสูตร finance for nonfinance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน
3900บาท
ในโลกยุตที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้อง

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »