บันทึกสำเร็จ...

โค้ชปื๊ด

ทนิทัศน์  เจ้ยทองศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 3647 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

นักพัฒนา Algorithmic Trading System & Robot ประสบการณ์ 5 ปี

ประสบการณ์

ประสบการณ์ในตลาด Forex และผู้พัฒนา Algorithmic Trading System & Robot มากว่า 5 ปี
Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์          1. เพื่อให้รู้ความคิดและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น        ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชปื๊ด ทนิทัศน์ เจ้ยทองศรี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »