ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชต้น

เศกสันติ  เสือสาคร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, วิทยากร)

จำนวนเข้าชม 2212 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Executive Coach ที่จะนำท่านสู่การเป็นผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม ที่จะนำองค์กรสู่การเติบโตในทุกทิศทาง

ประวัติการศึกษา

นักเรียน หลักสูตร Rich MBA จากสถาบันฝึกอบรมวินทอรี่

·       ·      Warrior Camp จากสถาบันฝึกอบรมวินทอรี่


ประสบการณ์

ที่มียอดขายอันดับ 1 ติดต่อกันหลายปี

·       ผ่านการสอน บนเวทีสัมมนา มากกว่า 300 เวที ที่

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

  • ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
  • Leadership Skill 4.0
  • Business Presentation Skill
  • Design Your Life
  • สู่นักขายมืออาชีพ
  • กรุยทางธุรกิจพิชิตล้าน
  • It’s my Life (No Limit ชีวิตเกิน 100)
  • ดุลยภาพแห่งชีวิต

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »