ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชครูแหม่ม

ณัฎฐ์ฑิปัณณ์   สุวรรณธรรมา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การบริหาร, การบริการ, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 1243 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้นำการพัฒนาบุคลากรด้วยนวัตกรรมทางความคิด

ประวัติการศึกษา

Ø

Øปริญญาโทสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ประสบการณ์

ผู้บริหาร  สถาบันคนคิดดี...ทำสิ่งที่“มี” ให้ “ดี”ที่สุด

วิทยากรรับเชิญและวิทยากรที่ปรึกษาให้กับ ภาครัฐ,ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา

วิทยากรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆให้เป็นวิทยากรสอนประจำในหลักสูตร

เช่น

- TopSale Skills Sales Strategies to Double Your Customers & Profits ให้กับ Com7 บริษัท คอมเซว่น จำกัด (มหาชน)

-Top Communication Skills for the Best เทคนิคการสื่อสารอย่างเหนือชั้นให้กับ KING POWER

- การพัฒนาศักยภาพตนเองและการทำงานเป็นทีม ให้กับ สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

-3SET ESSENTIALS FOR HIGH-IMPACT LEADERS ให้กับ SALESSANWA บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด

-Peak Potential Peak Performance ให้กับบริษัท ธนาคาร ธนชาติ


- Smart Employee เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับ TSH บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)หลักสูตรอบรมที่เคยสอน


1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      Service Excellence

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »