ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชครูแหม่ม

ณัฎฐ์ฑิปัณณ์   สุวรรณธรรมา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การบริหาร, การบริการ, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 743 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้นำการพัฒนาบุคลากรด้วยนวัตกรรมทางความคิด

ประวัติการศึกษา

Ø

Øปริญญาโทสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ประสบการณ์

ผู้บริหาร  สถาบันคนคิดดี...ทำสิ่งที่“มี” ให้ “ดี”ที่สุด

วิทยากรรับเชิญและวิทยากรที่ปรึกษาให้กับ ภาครัฐ,ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา

วิทยากรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆให้เป็นวิทยากรสอนประจำในหลักสูตร

เช่น

- TopSale Skills Sales Strategies to Double Your Customers & Profits ให้กับ Com7 บริษัท คอมเซว่น จำกัด (มหาชน)

-Top Communication Skills for the Best เทคนิคการสื่อสารอย่างเหนือชั้นให้กับ KING POWER

- การพัฒนาศักยภาพตนเองและการทำงานเป็นทีม ให้กับ สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

-3SET ESSENTIALS FOR HIGH-IMPACT LEADERS ให้กับ SALESSANWA บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด

-Peak Potential Peak Performance ให้กับบริษัท ธนาคาร ธนชาติ


- Smart Employee เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับ TSH บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)หลักสูตรอบรมที่เคยสอน


1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      Service Excellence

Sponsored
จัดการคู่มือการทำงาน Work Instruction หรือ SOP แบบออนไลน์ด้วย Teachme Biz

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »