บันทึกสำเร็จ...

โค้ชครูแหม่ม

ณัฎฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การบริหาร, การบริการ, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 4437 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้นำการพัฒนาบุคลากรด้วยนวัตกรรมทางความคิด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ประสบการณ์

ผู้บริหาร  สถาบันคนคิดดี...ทำสิ่งที่“มี” ให้ “ดี”ที่สุด

วิทยากรรับเชิญและวิทยากรที่ปรึกษาให้กับ ภาครัฐ,ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา

วิทยากรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆให้เป็นวิทยากรสอนประจำในหลักสูตร

เช่น

- TopSale Skills Sales Strategies to Double Your Customers & Profits ให้กับ Com7 บริษัท คอมเซว่น จำกัด (มหาชน)

-Top Communication Skills for the Best เทคนิคการสื่อสารอย่างเหนือชั้นให้กับ KING POWER

- การพัฒนาศักยภาพตนเองและการทำงานเป็นทีม ให้กับ สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

-3SET ESSENTIALS FOR HIGH-IMPACT LEADERS ให้กับ SALESSANWA บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด

-Peak Potential Peak Performance ให้กับบริษัท ธนาคาร ธนชาติ

- Smart Employee เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับ TSH บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)Sponsored
หลักสูตร เตรียมความพร้อม....ร่าง พรบ. วิชาชีพ HR กับอีก 2 กฎหมายสำคัญ

หลักการและเหตุผล•  กฎหมายใหม่ที่จะส่งผลกระทบกับองค์กรและคนทำงาน HR อย่างเป็นนัยสำคัญ เม...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)

         หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชครูแหม่ม ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »