เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd
บันทึกสำเร็จ...

กานต์

มนตรี  วงศ์บุตร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, การพัฒนาตนเอง)

จำนวนเข้าชม 926 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เชี่ยวชาญเรื่องการขาย มือเจรจาต่อรอง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหาธุรกิจ

ประสบการณ์

- ขายสินค้าทางการเงิน อาทิ ประกัน , กองทุน , หุ้น

- ขายสินค้าอุตสาหกรรมให้โรงงานและองค์กรระดับต้นๆของประ

Sponsored
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย กานต์ มนตรี วงศ์บุตร

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »