บันทึกสำเร็จ...

สมนึก  ยอดยิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาอารมณ์)

จำนวนเข้าชม 1922 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผมบรรยายหลักการดำเนินชีวิต ในชุมชนต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนในชุมชนต่างๆ และจัดทำวีดีโอลงยูทูบ เนื้อหาคือ การพัฒนาความรัก ชีวิต และสายเลือด ช่อง YouTube ชื่อ "สายเลือดวิทยา"

ประสบการณ์

เลยทำงานที่ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก FFWPU Thailand และ สหพันธ์สันติภาพสากล UPF Thailand 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

การพัฒนาความรัก ชีวิต และสายเลือด


หลักการแห่งการสร้างสรรค์ 


ทฤษฎีพ่อแม่

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย สมนึก ยอดยิ่ง

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »