ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

โค๊ชณัฐ

ณัฐวุฒิ  นำมณีวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,อสังหาริมทรัพย์,การตลาด/การขาย (เทคโนโลยี, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, การขาย การตลาด อสังหาริมทรัพย์, การตลาด / การตลาดออนไลน์, ออนไลน์แพลตฟอร์ม Facebook / LINE / Google / Instag)

จำนวนเข้าชม 156 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญการตลาดยุคดิจิตอล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์

เคยเปิดคอร์ส

Digital Marketing

Digital Marketplace

Digital Realestate

การตลาด Facebook Line Youtube Google

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

เคยเปิดคอร์ส

Digital Marketing

Digital Marketplace

Digital Realestate

การตลาด Facebook Line Youtube Google

Sponsored
การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015 Internal Audit

ที่มาของหลักสูตรหลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพี่อให้ความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมให...

ดูรายละเอียด
VDA6.3 Process Audit (2Day)

ที่มาของหลักสูตร•VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐาน...

ดูรายละเอียด

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »