สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อาจารย์ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์

วิทยากรด้าน: โลจิสติกส์ นำเข้า ส่งออก

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท การจัดการด้านโลจิสติกส์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ประยุกต์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ด้านกลยุทธ์

  •  Supply Chain, Logistics & Operation Management Skill, Information System (ERP, WMS, TMS)
  •  Warehouse & Distribution Center, Transportation, Cost Management (Activity-Based Costing)
  •  Productivity Improvement (Kanban, KaiZen, Lean etc.)Business Process Management & Improvement

การบริหารองค์กร

ปัจจุบัน

-บริษัท โนว์เลดจ์แวร์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

-Training & Consulting Service in Supply Chain & ,Logistics 

-Senior Executive Consultant

2015

-บริษัท นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จำกัด

-3PL-Warehouse, Transport & Cross-Docking

-Vice General

2006 -2014

-บริษัท เอเชียบุคส์จำกัด

-Book, Magazine Retailer & Wholesaler Logistics Director

-Manager

2004 -2005

-บริษัท พรหมพรม มหาชน จำกัด

-Import & Export Industrial Material : Brass Copper Aluminum

-Operation Director

2000 – 2004

-บริษัท สินธนโชติ จำกัด

-Container Freight Station, Boned Warehouse, Transportation

-General Manager

1990 -2004

-บริษัท โหงวฮก เอเจนซี่ จำกัด

-Shipping Liner Agency of Marine Transportation

-IT Manager

โค้ชกูรูด้าน โลจิสติกส์ นำเข้า ส่งออก ดูโค้ชทั้งหมด »