registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์นิรันดร์  แย้มไผ่

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

จำนวนเข้าชม 2995 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( การแพทย์แผนตะวันออก )

ประสบการณ์

การทำงาน

  • ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลศิริราช
  • หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน และเจ้าหน้าบริหาร โรงพยาบาลเอกชน 15 ปี


ปัจจุบัน

  • วิทยากรอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน
Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ความลับสู่ความสำเร็จ  #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยก...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100

มาเรียนสมาธิกันเถอะ สมัครเรียนสมาธิไฮเทค : WP.100:สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2...

ดูรายละเอียด
ดูทั้งหมด »

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพ
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พรัอมรับใบวุฒิบัตรทุกท่านทันที หลังจบสัมมนา
การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที
หลักสูตร First Aid & CPR , AED การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ
3900บาท
เน้นฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง ยิ่งสมัครมากยิ่งลดมาก

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »