สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อาจารย์นิรันดร์  แย้มไผ่

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

จำนวนเข้าชม 1135 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( การแพทย์แผนตะวันออก )

ประสบการณ์

การทำงาน

  • ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลศิริราช
  • หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน และเจ้าหน้าบริหาร โรงพยาบาลเอกชน 15 ปี


ปัจจุบัน

  • วิทยากรอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน
ดูทั้งหมด »

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่

หลักสูตร First Aid and CPR Version 2015
3900บาท
ทุกที่นั่ง จะได้รับใบ Certificate พร้อมกันทุกท่านในวันสัมมนานะคะ และรับราคากพิเศษ สมัคร 3 ท่านฟรีอีก 1 ท่านทันที
First Aid and CPR
3900บาท
ยิ่งสมัครมาก ยิ่งลดมาก พร้อมเรียนรู้การฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน จากบุคลากรทางกานแพทย์โดยตรงจากศิริราช
First Aid CPR and AED
3900บาท
“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่

โค้ชกูรูด้าน วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »