สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อาจารย์นิรันดร์  แย้มไผ่

วิทยากรด้าน: วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( การแพทย์แผนตะวันออก )

ประสบการณ์

การทำงาน

  • ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลศิริราช
  • หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน และเจ้าหน้าบริหาร โรงพยาบาลเอกชน 15 ปี


ปัจจุบัน

  • วิทยากรอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

โค้ชกูรูด้าน วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »