สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อาจารย์นิรันดร์  แย้มไผ่

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

จำนวนเข้าชม 248 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( การแพทย์แผนตะวันออก )

ประสบการณ์

การทำงาน

  • ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลศิริราช
  • หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน และเจ้าหน้าบริหาร โรงพยาบาลเอกชน 15 ปี


ปัจจุบัน

  • วิทยากรอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid and CPR , AED
3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid and CPR เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ได้จริง รับประกันคุณภาพ

หากข้อมูลของวิทยากรไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ info@seminardd.com

โค้ชกูรูด้าน วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ดูโค้ชทั้งหมด »